Parkhotel Montreal

nederlands | english
Parkhotel Montreal, Duivenstraat 56, 2800 Mechelen, België
tel: +32 15 20 40 77
info@parkhotelmontreal.be

Disclaimer

Algemeen

Parkhotel Montreal verleent u hierbij toegang tot www.parkhotelmontreal.be en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Parkhotel Montreal en derden zijn aangeleverd. Parkhotel Montreal behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Parkhotel Montreal. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Parkhotel Montreal. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Parkhotel Montreal, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht, tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.